RhDDC – Diweddariadau i’n Polisi Preifatrwydd a’n Dewisiadau Cyfathrebu Marchnata

Mae’n bosib eich bod wedi clywed am y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a ddaw i rym ar Mai 25ain 2018. Rydym wedi diweddaru ein polisi preifatrwydd, y gallwch ei weld yma: https://www.wcppe.org.uk/polisi-preifatrwydd/?lang=cy Mae’r polisi yn cynnwys eich hawliau ynglŷn â’r data rydyn ni’n dal. Yn benodol, Yr hawl i rybudd os bydd unrhyw beth
-> Parhau darllen RhDDC – Diweddariadau i’n Polisi Preifatrwydd a’n Dewisiadau Cyfathrebu Marchnata

Cywiriad i’r Canllaw MUR Asthma

Y mae wedi dod i’n sylw bod camgymeriad yng nghanllaw MUR Asthma, a gafodd ei gyhoeddi’n ddiweddar. Mae’r canllaw presennol yn datgan: • Gwiriwch fod y claf wedi cael brechiad ffliw flynyddol, a brechiad niwmococol (os ydynt yn dioddef o asthma, sydd angen defnydd parhaus neu ailadroddus o steroidau anadlu neu systemig, neu sydd â
-> Parhau darllen Cywiriad i’r Canllaw MUR Asthma