Recordiad Webinar Asthma – nawr ar gael

Ar Fehefin 5ed, arweiniodd Steve Pratt (Meddyg Teulu a chyflwynydd Red Whale) weminar o’r enw NICE Guidance Asthma Update. Cynhaliwyd y Webinar trwy gyfrwng Saesneg. Os nad oeddech yn gallu mynychu’r webinar, gallwch gofrestru i gael mynediad i weld y recordiad, yma: https://www.wcppe.org.uk/product/asthma-webinar/ Os oeddech wedi mynychu’r weminar, mae nawr ar gael trwy eich dashfwrdd
-> Parhau darllen Recordiad Webinar Asthma – nawr ar gael

Newydd: Vodcast Fitamin D

Mae Vodcast Fitamin D nawr ar gael trwy ein hadnoddau dysgu. Gallwch gofrestru ar gyfer mynediad yma: https://www.wcppe.org.uk/product/vitamin-d-vodcast/ Bydd y podlediad yn darparu gwybodaeth allweddol ynglŷn ag ychwanegiadau fitamin D, ac argymelliadau cyfredol i’r boblogaeth gyffredinol. Mae’r wybodaeth wedi’i gymryd o adroddiad diweddar Y Pwyllgor Cynghori Gwyddonol ar Faeth (SACN) – Fitamin D ac Iechyd,
-> Parhau darllen Newydd: Vodcast Fitamin D