Mae WCPPE yn newid

O 1 Hydref 2018 bydd WCPPE yn rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) Bydd AaGIC yn awdurdod iechyd arbennig o fewn GIG Cymru, wedi ei greu trwy gyfuno tri sefydliad allweddol ar gyfer iechyd – Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu GIG Cymru a Chanolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru. Yn eistedd ochr
-> Parhau darllen Mae WCPPE yn newid