Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth

Mae Fferylliaeth AaGIC ac APTUK wedi bod yn cydweithio ar brosiect cenedlaethol i ddatblygu Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth. Bydd y fframwaith yn rhoi eglurder ar y sgiliau a’r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer rolau ymarfer uwch a rhai sy’n bodoli eisoes. Heddiw, lansiwyd ymgynghoriad i alluogi Technegwyr Fferyllfa i roi adborth
-> Parhau darllen Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth