Y Gweminar Dadlennu Atal Cenhedlu Brys

Emergency contraception (EC) as an enhanced service has been delivered from Community Pharmacies for several years. Mae dulliau atal cenhedlu brys (ACB) fel gwasanaeth ychwanegol wedi’i ddarparu gan fferyllfeydd cymunedol ers sawl blwyddyn. Yn fwy diweddar, bu newidiadau i ganllawiau Cyfadran Gofal Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol (CGIRA) gyda chyfarwyddiadau grŵp Cleifion (CGC) diwygiedig a ddarperir
-> Parhau darllen Y Gweminar Dadlennu Atal Cenhedlu Brys