NHS Wales e-Library for Health update

Annwyl Gydweithiwr, Pwrpas y neges hon yw eich hysbysu na fydd e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru bellach yn darparu mynediad i TRAVAX gan NHS Scotland yn dilyn adolygiad dwy flynedd o adnoddau gwybodaeth iechyd teithio. Pe bai’ch gwasanaeth neu’ch adran yn cysylltu â TRAVAX, nodwch, o fis Ebrill 2020, na fydd y ddolen hon yn gweithio
-> Continue reading NHS Wales e-Library for Health update