Ail-achredu ar gyfer Gwasanaethau Gwell

Ymddiheurwn am unrhyw ofid y gallai’r e-bost diweddar a gawsoch ynghylch ail-achredu ar gyfer gwasanaethau gwell fod wedi achosi. Y bwriad y tu ôl i’r e-bost oedd hysbysu’r rhai a oedd i fod i ddod i ben ar gyfer rhai gwasanaethau gwell, i’w galluogi i gwblhau’r ffurflenni hunan-ddatganiad ail-achredu ac osgoi unrhyw broblemau posibl o
-> Parhau darllen Ail-achredu ar gyfer Gwasanaethau Gwell

Rhaglen Sylfaen Ôl-gofrestru ar gyfer Cofnodi Digwyddiadau Fferylliaeth Gymunedol

Roedd y digwyddiad rhithwir a drefnwyd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynnig cyfle i ymgysylltu â rhanddeiliaid a dysgwyr fferylliaeth gymunedol i ddeall y cynnig Hyfforddiant Sylfaen Ôl-Gofrestru arfaethedig yng Nghymru mewn ymateb i’r Safonau Trawsnewid Addysg Gychwynnol a Hyfforddiant i Fferyllwyr. Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i AaGIC gael dealltwriaeth
-> Parhau darllen Rhaglen Sylfaen Ôl-gofrestru ar gyfer Cofnodi Digwyddiadau Fferylliaeth Gymunedol