Newydd: Vodcast Fitamin D

Mae Vodcast Fitamin D nawr ar gael trwy ein hadnoddau dysgu.

Gallwch gofrestru ar gyfer mynediad yma: https://www.wcppe.org.uk/product/vitamin-d-vodcast/

Bydd y podlediad yn darparu gwybodaeth allweddol ynglŷn ag ychwanegiadau fitamin D, ac argymelliadau cyfredol i’r boblogaeth gyffredinol.

Mae’r wybodaeth wedi’i gymryd o adroddiad diweddar Y Pwyllgor Cynghori Gwyddonol ar Faeth (SACN) – Fitamin D ac Iechyd, gan adolygu argymelliadau cyfredol a’u priodoldeb.

– Dengis arolygau cenedlaethol diweddar fod gan ~ 1 o bob 5 person yn y DU lefelau Fitamin D isel, sydd yn cael ei gysylltu â chynnydd y risg o ddatblygu iechyd cyhyrysgerbydol gwael, fel rickets, osteomalacia, syrthio a chryfder cyhyrau gwael.

Gadael ateb

Your email address will not be published. Required fields are marked *