Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth

Mae Fferylliaeth AaGIC ac APTUK wedi bod yn cydweithio ar brosiect cenedlaethol i ddatblygu Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth. Bydd y fframwaith yn rhoi eglurder ar y sgiliau a’r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer rolau ymarfer uwch a rhai sy’n bodoli eisoes. Heddiw, lansiwyd ymgynghoriad i alluogi Technegwyr Fferyllfa i roi adborth ar y fframwaith drafft. I ddarllen mwy am y prosiect a chyfrannu’ch syniadau, ewch i’r arolwg yma https://heiw.onlinesurveys.ac.uk/pharmacy-technician-advanced-practice-framework-welsh

Gadael ateb

Your email address will not be published. Required fields are marked *