Addysg a Gwella Iechyd Cymru (Fferyllfa)

Gwasanaethau a Ddarperir

Events, Courses & Learning Resources
Digwyddiadau Byw

Gan weithio gydag arbenigwyr clinigol a rhanddeiliaid allweddol, mae ein digwyddiadau byw yn darparu amrywiaeth o bynciau clinigol, sgiliau rhyngbersonol a chymorth i ddarparu gwasanaethau

Llwybrau Datblygu

P’un a ydych yn weithiwr proffesiynol sydd newydd ei gofrestru fel fferyllfa, yn hyfforddai ar ddechrau eich gyrfa, neu’n edrych i newid cyfeiriad gyrfa, mae ein hystod o raglenni yn cynnig fframwaith o gymorth ac arweiniad i’ch helpu i ddatblygu.

Dysgu Hunangyfeiried

Llyfrgell o adnoddau i’ch helpu gyda’ch anghenion dysgu a nodwyd, y gallwch gael mynediad atynt ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Ddarparu Gwasanaethau Fferyllol

Bydd ein hadnoddau a’n hasesiadau yn helpu eich tîm fferylliaeth i gyflawni’r wybodaeth a’r sgiliau gofynnol i ddarparu gwasanaeth fferylliaeth o ansawdd uchel ac i hyrwyddo’r agenda iechyd cyhoeddus.

Newyddion Diweddaraf

o fferyllfa AaGIC

Beth mae ein defnyddwyr yn ei feddwl