AaGIC rhaglen sylfaen

Yr ydym yn gwahodd fferyllwyr i ymgeisio am yr ail garfan o’n cynllun peilot ar gyfer rhaglen hyfforddiant sylfaenol y fferyllydd yng Nghymru gan ddechrau ym mis Medi 2019.

Mae’r rhaglen hon ar gyfer fferyllwyr sydd yn gynnar yn eu gyrfa mewn fferyllfa gymunedol, practis cyffredinol neu’n gweithio mewn rôl fferyllfa ar draws y sector.

Mae’r rhaglen yn hunangyfeiriedig ac yn seiliedig ar ymarfer, a gwblheir dros gyfnod o tua dwy flynedd. Bydd yn rhoi cyfle i ddatblygu cymwyseddau fferyllfa ‘ craidd ‘, gyda chymorth rheolaidd gan diwtor a grŵp o gyfoedion. Mae hefyd yn hyrwyddo integreiddio dysgu hunangyfeiriedig gydag arfer fferyllol bob dydd er mwyn gwella gofal sy ‘ n canolbwyntio ar y claf.  

 Swnio’n ddiddorol?

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y rhaglen. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth yw dydd Gwener 6ed Medi 2019.

 

The Pharmacist Vocational Training Programme Registration Form 19-21

Gadael ateb

Your email address will not be published. Required fields are marked *