Advanced Practice Framework for Pharmacy Technicians

HEIW Pharmacy and APTUK have been working collaboratively on a national project to develop an Advanced Practice Framework for Pharmacy Technicians. The framework will provide clarity on the skills and competencies required for existing and emerging advanced practice roles. Today a consultation was launched to enable Pharmacy Technicians to feedback on the draft framework. To read more about the project and contribute your thoughts please access the survey here https://heiw.onlinesurveys.ac.uk/pharmacy-technician-advanced-practice-framework

Mae Fferylliaeth AaGIC ac APTUK wedi bod yn cydweithio ar brosiect cenedlaethol i ddatblygu Fframwaith Ymarfer Uwch ar gyfer Technegwyr Fferylliaeth. Bydd y fframwaith yn rhoi eglurder ar y sgiliau a’r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer rolau ymarfer uwch a rhai sy’n bodoli eisoes. Heddiw, lansiwyd ymgynghoriad i alluogi Technegwyr Fferyllfa i roi adborth ar y fframwaith drafft. I ddarllen mwy am y prosiect a chyfrannu’ch syniadau, ewch i’r arolwg yma https://heiw.onlinesurveys.ac.uk/pharmacy-technician-advanced-practice-framework-welsh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *