NHS Wales Staff Wellbeing Covid-19 Resource

This has been developed by HEIW in partnership with staff health and wellbeing leads across NHS Wales and Trade Union partners on behalf of the Workforce and OD Directors of NHS Wales. The resource is intended to be organic and the content will be adapted as the situation changes. https://leadershipportal.heiw.wales/go/cp92la

NHS Wales e-Library for Health update

Annwyl Gydweithiwr, Pwrpas y neges hon yw eich hysbysu na fydd e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru bellach yn darparu mynediad i TRAVAX gan NHS Scotland yn dilyn adolygiad dwy flynedd o adnoddau gwybodaeth iechyd teithio. Pe bai’ch gwasanaeth neu’ch adran yn cysylltu â TRAVAX, nodwch, o fis Ebrill 2020, na fydd y ddolen hon yn gweithio
-> Continue reading NHS Wales e-Library for Health update

The Pharmacist Vocational Training Programme: Foundation Training (FT)

We are running the first pilot of a Pharmacist Foundation Training (FT) Programme starting in October 2018, for pharmacists working in community, General Practice or who are experiencing cross-sector pharmacy practice. This is a practice-based training programme for pharmacists in their early careers (i.e. less than 5 years qualified) or who are working in a
-> Continue reading The Pharmacist Vocational Training Programme: Foundation Training (FT)