3rd Ionawr 2020

Canllawiau MUR

Mae’r adnoddau isod wedi cael eu datblygu gan WCPPE er mwyn gwella ansawdd y MURs yn yr ardaloedd hyn ac maent i gyd wedi cael eu hadolygu’n fedrus er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn gywir ac yn seiliedig ar dystiolaeth ar adeg ysgrifennu.

Cleifion sy’n cymryd meddyginiaeth gwrthorbwysol
Gorbwysedd

Cleifion yn cymryd meddyginiaeth ar gyfer clefyd anadlol
Asthma
COPD

Cleifion sy’n cymryd meddyginiaethau risg uchel
Lithiwm
Methotrexate
NSAIDs
Gwrthblatennau Geneuol
Cleifion sy’n cymryd thiazides a diwretigion cysylltiedig
Warfarin
Opioidau
Tramadol

Cleifion sy’n cael triniaeth am gyflyrau iechyd meddwl
Gwrthiselyddion
Antimania
Meddyginiaethau gwrthseicotig

Cleifion â chyflyrau cronig eraill
Canllaw Diabetes
Cyffuriau hypnotig a anxiolytig
Strôc
Epilepsi
Glawcoma
Clefyd Parkinson
Poen anfalaen cronig
Osteoporosis
Osteoarthritis
Arthritis Gwynegol
Anhwylderau thyroid
Ecsema
Psoriasis
Hyperlipidemia
Cyffuriau cof
Angina sefydlog
Ffibriliad Atrïaidd
Gwrthgeulyddion Geneuol Newydd (GGN)
Clefyd Adlif Gastro-Oesoffagaidd (CAGO)
Methiant Cronig y Galon
Clefyd Llid y Coluddyn (CLC)
Syndrom Coluddyn Llidus (SCL)
Acne
Llygad Sych
Flas
Meigryn
Poen Niwropathig
Rosaceaa
Anemia
Rhinitis alergaidd a clefyd gwair
Cysylltair alergaidd
Anhawster codiad