NHS Wales Staff Wellbeing Covid-19 Resource

This has been developed by HEIW in partnership with staff health and wellbeing leads across NHS Wales and Trade Union partners on behalf of the Workforce and OD Directors of NHS Wales. The resource is intended to be organic and the content will be adapted as the situation changes. https://leadershipportal.heiw.wales/go/cp92la

NHS Wales e-Library for Health update

Annwyl Gydweithiwr, Pwrpas y neges hon yw eich hysbysu na fydd e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru bellach yn darparu mynediad i TRAVAX gan NHS Scotland yn dilyn adolygiad dwy flynedd o adnoddau gwybodaeth iechyd teithio. Pe bai’ch gwasanaeth neu’ch adran yn cysylltu â TRAVAX, nodwch, o fis Ebrill 2020, na fydd y ddolen hon yn gweithio
-> Continue reading NHS Wales e-Library for Health update