Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid rhagnodi annibynnol

Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid rhagnodi annibynnol Gall pob gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd mewn fferyllfa gymunedol neu bractis meddyg teulu (gan gynnwys staff locwm hunangyflogedig) wneud cais am gyllid i’w cefnogi i ddilyn cwrs rhagnodi annibynnol. Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 1st Mehefin
-> Parhau darllen Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid rhagnodi annibynnol

Cyfathrebu â gweithwyr fferyllol proffesiynol i gael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig

Cyfathrebu â gweithwyr fferyllol proffesiynol i gael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig Gall pob gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd o fferyllfa gymunedol neu feddygfa (gan gynnwys staff locwm hunangyflogedig) wneud cais am gyllid i’w cefnogi i ddatblygu sgiliau uwch neu estynedig. Mae gweithwyr fferyllol proffesiynol sy’n gweithio yn
-> Parhau darllen Cyfathrebu â gweithwyr fferyllol proffesiynol i gael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig

Ail-achredu ar gyfer Gwasanaethau Gwell

Ymddiheurwn am unrhyw ofid y gallai’r e-bost diweddar a gawsoch ynghylch ail-achredu ar gyfer gwasanaethau gwell fod wedi achosi. Y bwriad y tu ôl i’r e-bost oedd hysbysu’r rhai a oedd i fod i ddod i ben ar gyfer rhai gwasanaethau gwell, i’w galluogi i gwblhau’r ffurflenni hunan-ddatganiad ail-achredu ac osgoi unrhyw broblemau posibl o
-> Parhau darllen Ail-achredu ar gyfer Gwasanaethau Gwell

Rhaglen Sylfaen Ôl-gofrestru ar gyfer Cofnodi Digwyddiadau Fferylliaeth Gymunedol

Roedd y digwyddiad rhithwir a drefnwyd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynnig cyfle i ymgysylltu â rhanddeiliaid a dysgwyr fferylliaeth gymunedol i ddeall y cynnig Hyfforddiant Sylfaen Ôl-Gofrestru arfaethedig yng Nghymru mewn ymateb i’r Safonau Trawsnewid Addysg Gychwynnol a Hyfforddiant i Fferyllwyr. Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i AaGIC gael dealltwriaeth
-> Parhau darllen Rhaglen Sylfaen Ôl-gofrestru ar gyfer Cofnodi Digwyddiadau Fferylliaeth Gymunedol