Y Gweminar Dadlennu Atal Cenhedlu Brys

Emergency contraception (EC) as an enhanced service has been delivered from Community Pharmacies for several years. Mae dulliau atal cenhedlu brys (ACB) fel gwasanaeth ychwanegol wedi’i ddarparu gan fferyllfeydd cymunedol ers sawl blwyddyn. Yn fwy diweddar, bu newidiadau i ganllawiau Cyfadran Gofal Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol (CGIRA) gyda chyfarwyddiadau grŵp Cleifion (CGC) diwygiedig a ddarperir
-> Parhau darllen Y Gweminar Dadlennu Atal Cenhedlu Brys

Mae WCPPE yn newid

O 1 Hydref 2018 bydd WCPPE yn rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) Bydd AaGIC yn awdurdod iechyd arbennig o fewn GIG Cymru, wedi ei greu trwy gyfuno tri sefydliad allweddol ar gyfer iechyd – Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu GIG Cymru a Chanolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru. Yn eistedd ochr
-> Parhau darllen Mae WCPPE yn newid

Recordiad Webinar Asthma – nawr ar gael

Ar Fehefin 5ed, arweiniodd Steve Pratt (Meddyg Teulu a chyflwynydd Red Whale) weminar o’r enw NICE Guidance Asthma Update. Cynhaliwyd y Webinar trwy gyfrwng Saesneg. Os nad oeddech yn gallu mynychu’r webinar, gallwch gofrestru i gael mynediad i weld y recordiad, yma: https://www.wcppe.org.uk/product/asthma-webinar/ Os oeddech wedi mynychu’r weminar, mae nawr ar gael trwy eich dashfwrdd
-> Parhau darllen Recordiad Webinar Asthma – nawr ar gael