Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid rhagnodi annibynnol

Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid rhagnodi annibynnol

Gall pob gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd mewn fferyllfa gymunedol neu bractis meddyg teulu (gan gynnwys staff locwm hunangyflogedig) wneud cais am gyllid i’w cefnogi i ddilyn cwrs rhagnodi annibynnol.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 1st Mehefin 2022. Bydd AaGIC yna’n adolygu’r ceisiadau hyn yn ôl y cyllid sydd ar gael ac yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd am ganlyniad ei gais erbyn 14th Mehefin. Bydd y rhai sydd wedi llwyddo i sicrhau cyllid yn cael llythyr nawdd gan AaGIC, y gallant ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud cais am y cwrs yn yr Athrofa Addysg Uwch.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cyrsiau sydd ar gael a chael mynediad i ffurflen gais.

Fferyllwyr Rhagnodi Annibynnol – Fferyllfa AaGIC