6th December 2019

Cyflwyniad i Arweinyddiaeth Gofal Iechyd

[accordion openfirst=”true” clicktoclose=”true” scroll=”false”]

[accordion-item title=”Trosolwg” id=”Overview” state=”open”]

This six-month programme aims to provide an introduction to healthcare leadership and enhance the management skills of members of the pharmacy profession who are in the early stages of career development, or are beginning their leadership journey.

Bydd y cyfranogwyr yn archwilio cryfderau ac ysgogiadau personol, ynghyd â’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu ac arwain timau o fewn sefydliadau.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Manteision” id=”Benefits” state=”closed”]

 • Datblygu priodweddau personol, er enghraifft hunanymwybyddiaeth, hyder a sgiliau myfyriol
 • Datblygu sgiliau rhyngbersonol a rheoli, gan gynnwys rheoli amser a dirprwyo, ysgogi a dylanwadu, rheoli prosiectau, pendantrwydd a deallusrwydd emosiynol, rheoli gwrthdaro a rheoli perfformiad.
 • Dysgu a rhwydweithio ymhlith cydweithwyr gofal iechyd fferylliaeth o’r un anian ar draws yr holl sectorau
  [/accordion-item]

[accordion-item title=”Cymhwysedd” id=”eligibility” state=”closed”]

 • Ardystiad gan uwch aelod o’u sefydliad (oni bai eu bod yn cwblhau’r cwrs yn eu hamser eu hunain)
 • Ymrwymiad i fynychu pob un o bedwar dyddiad y rhaglen
 • Cwblhau’r ffurflen gais ar-lein
 • Caiff lleoedd eu neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin
  [/accordion-item]

[accordion-item title=”Paratoi ar gyfer y Cwrs” id=”precourse” state=”closed”]
Cyn mynychu’r gweithdai rhyngweithiol byw, mae’n rhaid i’r dirprwyon gwblhau gweithgareddau cyn y cwrs ar gyfer Diwrnod 1 (a’r pedwar diwrnod dilynol, cyn pob diwrnod) a fydd yn hygyrch ar ôl cofrestru. Bydd y gwaith hwn yn rhan o’r portffolio myfyriol.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Strwythur y Cwrs” id=”coursestructure” state=”closed”]
Gwaith Cyn y Cwrs
Cwblhau’r tasgau cyn y cwrs a chyn y gweithdai byw.

Gweithdai rhyngweithiol byw
Mynychu pob un o’r pum gweithdy rhyngweithiol byw 1-diwrnod. Bydd pob gweithdy’n cynnwys gweithgareddau a chyflwyniadau gan weithwyr iechyd proffesiynol profiadol sy’n gysylltiedig ag addysg a datblygiad.

Gweithgareddau ymarfer
Cwblhau’r tasgau ar ôl y cwrs a’r portffolio tystiolaeth.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Asesiad” id=”assessment” state=”closed”]
Adolygu’r portffolio myfyriol gorffenedig.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Gwneud cais ar gyfer cwrs Gogledd Cymru” id=”applynorth” state=”closed”]

Byddwch cystal â chwblhau’r ffurflen gais isod i wneud cais ar gyfer lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arweinyddiaeth Gofal Iechyd, Gogledd Cymru. Y dyddiadau yw:

Diwrnod 1: 17/10/19

Diwrnod 2: 21/11/19

Diwrnod 3: 23/01/20

Diwrnod 4: 27/02/20

Diwrnod 5: 26/03/20

Cais yn cau 13eg Medi 2019

Os yw’r ffurflen gais ar gau neu ar gael, gallwch gofrestru eich diddordeb yn y cwrs (au) yn y dyfodol drwy glicio yma.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Gwneud cais ar gyfer cwrs De Cymru” id=”applysouth” state=”closed”]

Byddwch cystal â chwblhau’r ffurflen gais isod i wneud cais ar gyfer lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arweinyddiaeth Gofal Iechyd, De Cymru. Dyddiadau’r cwrs yw:

Diwrnod 1: 10/10/19

Diwrnod 2: 14/11/19

Diwrnod 3: 16/01/20

Diwrnod 4: 13/02/20

Diwrnod 5: 19/03/20

(Cais yn cau 13eg Medi 2019)

Os yw’r ffurflen gais ar gau neu ar gael, gallwch gofrestru eich diddordeb yn y cwrs (au) yn y dyfodol drwy glicio yma.

[/accordion-item]

[/accordion]