HEIW service provision

To all pharmacy learners
In light of the current situation, we are moving to an email response service.
If you have any queries regarding our website, available resources or if you wish to contact a specific colleague within the HEIW Pharmacy team, (but don’t have their contact details), please use the email address below. We will aim to respond within 24 hours during the working week. Thank you in advance for your patience
Heiw.pharmacy@wales.nhs.uk

I bob dysgwr fferyllol
Yng ngoleuni’r sefyllfa bresennol, rydym yn symud at wasanaeth ymateb e-bost.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein gwefan, yr adnoddau sydd ar gael neu os ydych yn dymuno cysylltu â chydweithiwr penodol o fewn tîm Fferylliaeth AaGIC, (ond nid oes gennych eu manylion cyswllt), defnyddiwch y cyfeiriad e-bost isod. Byddwn yn anelu at ymateb o fewn 24 awr yn ystod yr wythnos waith. Diolch ymlaen llaw am eich amynedd.
Heiw.pharmacy@wales.nhs.uk