Important Information: Changes to WCPPE

This page is also available in: cyCymraeg (Welsh)

HEIW Logo

From 1 October 2018 WCPPE will be part of Health Education and Improvement Wales (HEIW).HEIW will be a special health authority within NHS Wales, and created by bringing together three key organisations for health – the Wales Deanery, NHS Wales’ Workforce Education and Development Services (WEDS), and the Wales Centre for Pharmacy Professional Education (WCPPE).

Sitting alongside health boards and trusts, HEIW will have a leading role in the education, training, development and shaping of the healthcare workforce in Wales. Its key functions will include: education and training, workforce development and modernisation, leadership development, strategic workforce planning, workforce intelligence, careers, and widening access.

 

O 1 Hydref 2018 bydd WCPPE yn rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Bydd AaGIC yn awdurdod iechyd arbennig o fewn GIG Cymru, wedi ei greu trwy gyfuno tri sefydliad allweddol ar gyfer iechyd – Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu GIG Cymru a Chanolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru.

Yn eistedd ochr yn ochr â byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, bydd gan HEIW swyddogaeth flaenllaw yn addysg, hyfforddiant, datblygiad a ffurfiant y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru. Bydd ei swyddogaethau allweddol yn cynnwys: addysg a hyfforddiant, datblygiad a moderneiddiad y gweithlu, datblygiad arweinyddiaeth, cynllunio strategol y gweithlu, deallusrwydd y gweithlu, gyrfaoedd ac ehangu mynediad.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *