Mae WCPPE yn newid

O 1 Hydref 2018 bydd WCPPE yn rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Bydd AaGIC yn awdurdod iechyd arbennig o fewn GIG Cymru, wedi ei greu trwy gyfuno tri sefydliad allweddol ar gyfer iechyd – Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu GIG Cymru a Chanolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru.

Yn eistedd ochr yn ochr â byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, bydd gan HEIW swyddogaeth flaenllaw yn addysg, hyfforddiant, datblygiad a ffurfiant y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru. Bydd ei swyddogaethau allweddol yn cynnwys: addysg a hyfforddiant, datblygiad a moderneiddiad y gweithlu, datblygiad arweinyddiaeth, cynllunio strategol y gweithlu, deallusrwydd y gweithlu, gyrfaoedd ac ehangu mynediad

Gadael ateb

Your email address will not be published. Required fields are marked *