NHS Wales e-Library for Health update

Annwyl Gydweithiwr,

Pwrpas y neges hon yw eich hysbysu na fydd e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru bellach yn darparu mynediad i TRAVAX gan NHS Scotland yn dilyn adolygiad dwy flynedd o adnoddau gwybodaeth iechyd teithio. Pe bai’ch gwasanaeth neu’ch adran yn cysylltu â TRAVAX, nodwch, o fis Ebrill 2020, na fydd y ddolen hon yn gweithio mwyach a bydd angen ei newid i TravelHealthPro. Am ragor o wybodaeth ynghylch pam a sut y gwnaed y penderfyniad hwn, gweler yr eitem newyddion ar ein gwefan.

Cofion gorau

—–

Dear Colleague,

This message is to notify you that from April 2020, the NHS Wales e-Library for Health will no longer provide access to TRAVAX from NHS Scotland following a two-year review of travel health information resources. Should your service or department link to TRAVAX, please note that from April 2020, this link will no longer work and will need to be changed to TravelHealthPro. For further information as to why and how this decision was made please see the news item on our website.

Best wishes

NHS Wales e-Library for Health | e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru

E-Lyfrgell | E-Library

Gwybodeg Glinigol| Clinical Informatics

Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru | NHS Wales Informatics Service

e-Library@wales.nhs.uk

 

Sign up to our Newsletter online at www.wales.nhs.uk/nwis/subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *