Opportunity to provide feedback on Pharmacist early career practice

The HEIW pharmacy team will be undertaking a transition programme to meet all the needs of the new Initial Education and Training standards for Pharmacists. Part of this work will involve offering an ‘extended period of learning’ for the first few qualified years of the emerging registered pharmacist workforce, across all pharmacy sectors, between 2022-2025.

We have developed an online survey to gain feedback from year 3 and 4 pharmacy undergraduate students, early career pharmacists (up to three years registered) and all appropriate Welsh stakeholders and employer, on the different elements of a HEIW ‘early career practice’ programme and a proposed model of delivery, to start in August 2022.

This survey should take approximately 15 minutes to complete.

Link to access online survey: https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/heiw-transition-programme-ietps

Deadline for completion: Friday 16th April 2021

Many thanks for your time.

Online survey- new IETPs with early career practice focus

 

Bydd tîm fferylliaeth AaGIC yn cynnal rhaglen bontio i ddiwallu holl anghenion y safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol newydd ar gyfer Fferyllwyr. Bydd rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys cynnig ‘cyfnod dysgu estynedig’ ar gyfer blynyddoedd cymwys cyntaf y gweithlu fferyllwyr cofrestredig sy’n datblygu, ar draws pob sector fferylliaeth, rhwng 2022-2025.

Rydym wedi datblygu arolwg ar-lein i gael adborth gan fyfyrwyr israddedig fferylliaeth blwyddyn 3 a 4, fferyllwyr gyrfa gynnar (hyd at dair blynedd wedi’u cofrestru) a’r holl randdeiliaid a chyflogwr priodol yng Nghymru, ar wahanol elfennau rhaglen ‘ymarfer gyrfa gynnar’ AaGIC a model darparu arfaethedig, i ddechrau ym mis Awst 2022.

Dylai’r arolwg hwn gymryd tua 15 munud i’w gwblhau.

Dolen i gael mynediad i arolwg ar-lein: https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/rhaglen-bontio-aagic-ar-gyfer-ietps1

Dyddiad cau ar gyfer cwblhau: Dydd Gwener 16 Ebrill 2021

Diolch yn fawr am eich amser.

Welsh online survey new IETPs with early career practice focus