Rhaglen Sylfaen Ôl-gofrestru ar gyfer Cofnodi Digwyddiadau Fferylliaeth Gymunedol

Roedd y digwyddiad rhithwir a drefnwyd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynnig cyfle i ymgysylltu â rhanddeiliaid a dysgwyr fferylliaeth gymunedol i ddeall y cynnig Hyfforddiant Sylfaen Ôl-Gofrestru arfaethedig yng Nghymru mewn ymateb i’r Safonau Trawsnewid Addysg Gychwynnol a Hyfforddiant i Fferyllwyr. Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i AaGIC gael dealltwriaeth o anghenion Fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru i’w galluogi i gymryd rhan yn y cyfle hwn a’r llwybr ar gyfer fferyllwyr sydd newydd eu cofrestru o 2022 ymlaen.

Mae crynodeb o’r digwyddiad, y ddolen gofnodi a thrawsgrifiad o’r digwyddiad hwn isod, bydd fersiwn Gymraeg ar gael ar ôl ei chwblhau.

Crynodeb o Ddigwyddiadau Sylfaen Ôl-gofrestru Fferylliaeth Gymunedol

Recordio digwyddiadau

Trawsgrifiad o ddigwyddiadau sylfaen ôl-gofrestredig