23ES097a: Influenza Vaccination Training 2023-2024

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login

When

05th September 2023 09:00 to 11:00

Location

Village Hotel - Cardiff,
29 Pendwyallt Road,
Coryton,
Cardiff, CF14 7EF

Categories: , ,

Description

Influenza Vaccination Training

Designed for:

This is a live assessment event for individuals who have either:

  • Never provided influenza vaccination services before.
  • Provided influenza vaccinations before, but not the previous year.

Trainers:

ECG Training

Format:

Each 2 hour slot will begin with a refresher on vaccination technique and basic life support. You will then be assessed by a licensed trainer from ECG Training.

Pre-course preparation:

You must complete both Basic Life Support and PHW FluTwo eLearning packages through the NCSA hub, prior to your assessment day. The theory will not be delivered at the live event so it is important you have covered the theory prior to this.

Refreshments:

Refreshments will not be provided during the training, please bring your own.

Registration closing date:   One week before start date.

 

Hyfforddiant Brechu Ffliw 2023/24

 

Wedi’i gynllunio ar gyfer: 

Mae hwn yn ddigwyddiad asesu byw ar gyfer unigolion sydd naill ai:

  • Erioed wedi darparu gwasanaethau brechu rhag y ffliw o’r blaen

  • Wedi darparu brechiadau ffliw o’r blaen, ond nid yn y flwyddyn flaenorol.

Hyfforddwyr:

ECG Training Ltd

Fformat: 

Bydd pob sesiwn yn dechrau gyda diweddariad ar dechneg brechu a chynnal bywyd sylfaenol. Yna cewch eich asesu gan hyfforddwr trwyddedig o ECG Training.

Canlyniadau Dysgu:

•            Archwilio ac arddangos ailgyfansoddi brechiad

•            Archwilio a dangos tynnu aml-ddos o un ffiol

•            Adnabod pa nodwydd sydd i’w defnyddio ar gyfer cleifion unigol

•            Nodi safle pigiad diogel ar unigolyn a’r gwiriadau sydd i’w cynnal

•            Nodi’r safle i’w chwistrellu ar y deltoid a’r glun

•            Dangos techneg pigiad mewngyhyrol ac isgroenol diogel ac effeithiol

•            Adnabod arwyddion a symptomau anaffylacsis a sut i reoli sefyllfa

•            Dangos sut i dynnu o ampwl gwydr

•            Cydnabod sut i ddefnyddio chwistrellwr awto (autoinjector) yn effeithiol

•            Adnabod, trafod a dangos cefnogaeth bywyd sylfaenol i oedolion

 

Paratoi cyn y cwrs:

Rhaid i chi gwblhau pecyn e-ddysgu ICC (PHW) FluTwo drwy hyb yr NCSA, cyn eich diwrnod asesu. Ni fydd y ddamcaniaeth yn cael ei chyflwyno yn y digwyddiad byw; felly mae’n bwysig eich bod wedi ymdrin â’r theori cyn hyn.

Lluniaeth:

Ni fydd lluniaeth yn cael ei ddarparu yn ystod yr hyfforddiant, dewch â’ch un eich hun.

Dyddiad cau cofrestru: 

Diwedd y dydd ar DD/MM/BBBB. Efallai y bydd lleoedd ar gael ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â Thîm Fferylliaeth AaGIC i wirio.