Deddf Cydraddoldeb

£0.00 Cynnwys TAW

Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.
Category:

Description

Cyfraith a ddaeth i rym ym mis Hydref 2010 yw’r Ddeddf Cydraddoldeb. Mae’n amlinellu fframwaith, sy’n gorfodi i ddarparwyr nwyddau a gwasanaethau, beidio â gwahaniaethu yn erbyn unrhyw unigolyn a ddiogelir gan y ddeddf. Mae’r ddeddf yn berthnasol i ddarparwyr o nwyddau a chyfleusterau ym Mhrydain Fawr, p’un ai bod ffi yn cael ei godi am y gwasanaethau hyn neu beidio. Amcan y rhaglen e-ddysgu hwn yw datblygu dealltwriaeth o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, lle y mae’n berthnasol, a sut y gellir gweithredu addasiadau yn unol â hi.

Amcanion Dysgu
• Esbonio’r nodweddion a ddiogelir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010
• Diffinio’r 6 math o wahaniaethu, a deall ymha le y gallech ddod ar draws y mathau gwahanol, yn eich ymarfer gwaith
• Diffinio beth yw ystyr anabledd
• Gwerthfawrogi cefndir Deddf Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys pwy sy’n cael eu heffeithio gan y ddeddf, ac ym mha sefyllfaoedd bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei weithredu
• Deall sut y gallai unigolion yn eich gweithle cael eu heffeithio gan wahaniaethu
• Deall sut y gallwch gefnogi’ch cleifion, trwy wneud addasiadau yn unol â’r ddeddf

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.