Llywodraethiad Wybodaeth – Dewis Fferylliaeth

£0.00 Cynnwys TAW

Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.
Category:

Description

– Dewis Fferylliaeth yw platfform TG NWIS, sy’n sail i ddarpariaeth nifer o wasanaethau fferyllfeydd cymunedol. Y platfform TG hwn sy’n rhoi sylfaen i fedru datblygu ac ehangu amrywiaeth o wasanaethau sy’n gallu cael eu cynnal mewn fferyllfeydd cymunedol. Mae’r platform TG yn:

  • Creu cofnod claf GIG, sy’n drosglwyddadwy rhwng fferyllfeydd cymunedol GIG Cymru.
  • Cysylltu â Gwasanaeth Demograffig Cymru (WDS) – Prif ffynhonnell y rhif GIG ar gyfer unigolyn. Mae’n darparu manylion demograffig ar gyfer y claf, yn ogystal â pha feddyg teulu, a pha feddygfa y maent wedi’u cofrestru â nhw. Mae hefyd yn darparu’r cyfleuster i chwilio am breswylwyr Saesneg, trwy ddefnyddio’r ddolen i’r Gwasanaeth Demograffig Personol.
  • Cysylltu gyda system MTeD NWIS, sydd yn cynhyrchu llythyr rhyddhau electronig (e-DAL). Mae’r e-DAL yn cael ei ddanfon i fferyllfa gymunedol y claf unwaith iddynt adael y ward, gan ddefnyddio’r gweinydd Dewis Fferylliaeth, yn caniatáu fferyllwyr cymunedol i weld y llythyr rhyddhau electronig, er mwyn cwblhau’r gwasanaeth Adolygiad Meddyginiaethau Rhyddhau.
  • Cysylltu â Chofnod Meddyg Teulu Cymru (WGPR), sy’n caniatáu i fferyllwyr wirio meddyginiaethau rhagnodedig cyfredol, i wella diogelwch y claf. Crynodeb yw’r WGPR o wybodaeth bwysig o gofnodion meddygol y claf. Gall weithwyr iechyd proffesiynol sy’n gofalu am glaf cael mynediad i’r cofnodion, lle bynnag mae’r claf yng Nghymru. Bydd y claf yn cydsynio i’r gweithiwr iechyd proffesiynol weld eu cofnodion bob tro y bydd ei angen, ac mae pob ymweliad â WGPR yn cael ei monitro.

Mynediad at Dewis Fferylliaeth
Er mwyn cael mynediad i Dewis Fferylliaeth, mae angen arnoch enw ddefnyddiwr a chyfrinair wedi’i ddyrannu gan GIG. I wneud hyn, bydd angen i chi:

  • Gwblhau’r modiwl e-ddysgu Llywodraethiad Wybodaeth Dewis Fferylliaeth, a phrintio eich tystysgrif cwblhau. Sylwer, unwaith byddwch wedi cofrestru ar gyfer mynediad i’r modiwl e-ddysgu hwn, bydd y modiwl ar gael trwy eich Dashfwrdd Dysgu.

 

  • Bod â thystysgrif WCPPE Diogelu Plant a Phobol Ifanc, Lefel 2, yn eich meddiant. Gallwch gofrestru ar gyfer y modiwl fan yma os nad ydych wedi cyflwyno tystysgrif ddilys i Gydwasanaethau GIG o fewn y 3 mlynedd diwethaf, neu gallwch gael gafael arni trwy eich dashfwrdd dysgu, os ydych eisoes wedi’i gwblhau.

 

  • Cwblhau Ffurflen Rhestru Fferyllydd NADEX Dewis Fferylliaeth, a Datganiad Defnydd Derbyniol, y gallwch ei lawr lwytho yma.

Unwaith i chi gwblhau’r ffurflenni, bydd angen eu danfon i NWCCP at un o’r cyfeiriadau isod:

Post:
NWSSP – Gofal Sylfaenol
Llawr 3, Tŷ Matrix
Northern Boulevard
Parc Matrix
Abertawe Enterprise Park
Abertawe
SA6 8BX

Fax:
01792 860481

Ebost:
nwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.