Diogelu Plant – Lefel 2

£0.00 Cynnwys TAW

Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.
Category:

Description

Cymeradwyir y modiwl yma gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Deoniaeth Ôl-raddedig Cymru, i ddiwallu anghenion hyfforddiant lefel 2, mewn diogelu plant, i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol yng Nghymru.  Mae wedi’i gynllunio i godi eich ymwybyddiaeth o gam-drin ac esgeulustod plant, ac i gydnabod eich cyfrifoldeb i gychwyn atgyfeiriad diogelu plentyn, yng nghyd-destun y ddeddfwriaeth bresennol i “ddiogelu plant”.

Yr Asesiad yw’r unig ran o’r modiwl sy’n orfodol(marc llwyddiant 70%). Rydym yn argymell eich bod yn gwirio’r adnoddau dysgu cyn ceisio ar yr asesiad. Yr Asesiad yw’r unig ran o’r modiwl sy’n orfodol(marc llwyddiant 70%). Rydym yn argymell eich bod yn gwirio’r adnoddau dysgu cyn ceisio ar yr asesiad.

Sylwer fod yr asesiad yn angenrheidiol, waeth bynnag pryd oeddech yn llwyddiannus yn y gorffennol, oherwydd penderfyniad gan y Prif Swyddog Fferyllol a’r Byrddau Iechyd Lleol, y dylai Diogelu Plant fod yn unol ag achrediad cychwynnol / ail-achrediad trwy’r broses NESA newydd.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.