Ffrindiau Dementia

£0.00 inc. VAT

You must be logged in to register for this event.
Click here to login Category:

Description

Nod

Mae'r rhaglen hon wedi cael ei datblygu gan Gymdeithas Alzheimer a Ffrindiau Dementia a'i haddasu ar gyfer y tîm fferylliaeth gan AaGIC, er mwyn newid y farn, gweithredu ac i siarad am ddementia.

Amser

Credwn y dylai'r rhaglen e-ddysgu hon gymryd tua 30 munud i chi ei chwblhau.
 
Os byddwch yn dewis i ddefnyddio'r adnoddau ychwanegol y sonnir amdanynt drwy gydol y rhaglen hon, bydd yn cymryd mwy o amser i chi gwblhau.

Cynulleidfa

Cynlluniwyd y rhaglen hon ar gyfer y tîm fferylliaeth i gefnogi uchelgais Pwyllgor Fferyllol Cymru ar gyfer y proffesiwn fferyllol cyfan yng Nghymru i ddod yn sefydliad sy'n ystyriol o ddementia.