Galluedd Meddyliol

£0.00 Cynnwys TAW

Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.
Category:

Description

Mae’r Ddeddf Galluedd Meddyliol yn gyfraith sy’n berthnasol i unrhyw un yng Nghymru a Lloegr sy’n 16 mlwydd oed, neu’n hŷn. . Mae’n rhoi’r grym i bobl gwneud eu penderfyniadau eu hunain, ac yn darparu fframwaith i gynorthwyo a chynnwys cleifion yn eu gofal a’u triniaeth eu hunain. Amcan y rhaglen e-ddysgu hon yw paratoi gweithwyr proffesiynol fferylliaeth wrth ddelio gyda chleifion yn eu safleoedd ymarfer, sydd efallai heb y gallu i wneud eu penderfyniadau eu hunain, trwy archwilio egwyddorion sylfaenol y Ddeddf Galluedd Meddyliol.

Amcanion Dysgu
• Disgrifio cefndir Deddf Galluedd Meddyliol 2005, gan gynnwys paham ei datblygwyd, a phwy sy’n cael ei heffeithio gan y ddeddf
• Esbonio’r pum egwyddor y tu ôl i’r Ddeddf Galluedd Meddyliol
• Esbonio pwysigrwydd cydsyniad o fewn y Ddeddf Galluedd Meddyliol
• Trafod sut gall cleifion ddefnyddio’r Ddeddf Galluedd Meddyliol i baratoi ar gyfer y dyfodol
• Diffinio ystyr “Galluedd”, a sut i asesu os oes gan rywun galluedd
• Diffinio beth yw ystyr “gweinyddiaeth gudd”, a sut mae’r Ddeddf Galluedd Meddyliol yn berthnasol o fewn y math hwn o weithredu

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.