Pharmacist & Optometry Trainee IPE Webinar

£0.00 Cynnwys TAW

Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.

When

28th September 2022 19:00 to 20:30

Description

Gweithdy addysg rhyngbroffesiynol ar gyfer fferyllwyr sylfaen a hyfforddeion optometreg cyn cofrestru i ddysgu am drin cyflyrau llygaid y gall cleifion eu cyflwyno yn y gymuned gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, a’r gwasanaeth EHEW, a sut y gellir gwneud atgyfeiriadau.

 

An interprofessional education workshop for foundation pharmacists and pre-registration optometry trainees to learn about treating eye conditions that patients can present with in the community using the Common Ailments Service, and the EHEW service, and how referrals can be made.

 

Webinar link to follow