Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed

£0.00 Cynnwys TAW

Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.
Category:

Description

Trosolwg

Bydd y rhaglen hon yn eich darparu â throsolwg syml o’r dangosyddion o gamdriniaeth posib, a manylion o’r weithdrefn i’w canlyn os oes gennych bryderon am les oedolyn agored i niwed.

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon, dylech fod yn gallu:
 

  • Adnabod y mathau gwahanol o gam-drin oedolyn agored i niwed.(esgeulustod, a cham-driniaeth corfforol, emosiynol, ariannol a rhywiol)
  • Adnabod arwyddion posib o gam-driniaeth ac esgeulustod o oedolyn agored i niwed
  • Gwybod lle mae dod o hyd i bolisïau a gweithdrefnau mewn perthynas ag amddiffyn oedolion agored i niwed, a sut i godi pryderon
  • Cydnabod pwysigrwydd rhannu gwybodaeth gyda’r timoedd priodol, a rhestru’r canlyniadau posib o beidio gwneud hynny.
  • Adnabod y camau i’w cymryd os ydych yn bryderus bod oedolyn agored i niwed yn cael ei gam-drin, a’r camau i’w cymryd os ydych yn dod ar draws rhwystrau i godi pryderon.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.