Recordiad Webinar Asthma – nawr ar gael

Ar Fehefin 5ed, arweiniodd Steve Pratt (Meddyg Teulu a chyflwynydd Red Whale) weminar o’r enw NICE Guidance Asthma Update. Cynhaliwyd y Webinar trwy gyfrwng Saesneg.

Os nad oeddech yn gallu mynychu’r webinar, gallwch gofrestru i gael mynediad i weld y recordiad, yma: https://www.wcppe.org.uk/product/asthma-webinar/

Os oeddech wedi mynychu’r weminar, mae nawr ar gael trwy eich dashfwrdd dysgu.

Gadael ateb

Your email address will not be published. Required fields are marked *