Some important changes ahead! / Mae newidiadau pwysig ar y gweill!

Starting in October 2018, HEIW will be the eleventh member of the NHS Wales family, and will support the development of our health workforce in Wales: http://bit.ly/2u83Yil

Follow us on Twitter @HEIW_NHS and on Facebook for ongoing developments within the forthcoming organisation. #TogetherImproving

Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn dod yn unfed aelod ar ddeg teulu’r GIG yng Nghymru o 1 Hydref 2018 ymlaen, a byddai’n cefnogi datblygiad ein gweithlu iechyd.

Dilynwch ni yma Twitter @AaGIC_GIG ac ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am y sefydliad newydd. #GwellaGydanGilydd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *