The Pharmacist Vocational Training Programme: Foundation Training (FT)

We are running the first pilot of a Pharmacist Foundation Training (FT) Programme starting in October 2018, for pharmacists working in community, General Practice or who are experiencing cross-sector pharmacy practice.

This is a practice-based training programme for pharmacists in their early careers (i.e. less than 5 years qualified) or who are working in a new area of pharmacy practice or who are returning to work, following a career break.

The programme will provide an opportunity for developing ‘core’ pharmacy competencies alongside having ongoing tutor and peer group support and will promote the integration of self-directed learning with every day pharmacy practice to enhance patient-centred care.

For more information or to register your interest for the programme, please email: HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk

Byddwn yn rhedeg peilot cyntaf rhaglen Hyfforddiant Sylfaen Fferyllydd ym mis Hydref 2018, ar gyfer fferyllwyr cymunedol, Meddygon Teuluol, neu unigolion sy’n ymgymryd ag ymarfer traws sector.

Rhaglen hyfforddi sy’n seiliedig yn y safle ymarfer yw hwn, ar gyfer fferyllwyr newydd (hy llai na 5 mlynedd ers cymhwyso), neu sy’n gweithio mewn maes newydd o arfer fferylliaeth, neu sy’n dychwelyd i’r gwaith wedi seibiant gyrfa.

Bydd y rhaglen yn darparu cyfle i ddatblygu cymwyseddau craidd fferylliaeth, yn ogystal â chynnig cymorth parhaus tiwtoriaid a chyfoedion. Bydd hefyd yn hybu integreiddio addysg hunangyfeiriedig ag arfer fferylliaeth bob dydd er mwyn gwella gofal claf-ganolig.

Am fwy o wybodaeth, neu er mwyn cofrestru eich diddordeb yn y cwrs, byddwch cystal ag e-bostio HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk

WCPPE PFP flyer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *