Y Gweminar Dadlennu Atal Cenhedlu Brys

Emergency contraception (EC) as an enhanced service has been delivered from Community Pharmacies for several years. Mae dulliau atal cenhedlu brys (ACB) fel gwasanaeth ychwanegol wedi’i ddarparu gan fferyllfeydd cymunedol ers sawl blwyddyn. Yn fwy diweddar, bu newidiadau i ganllawiau Cyfadran Gofal Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol (CGIRA) gyda chyfarwyddiadau grŵp Cleifion (CGC) diwygiedig a ddarperir gan yr holl fyrddau iechyd.

Cofrestrwch ar gyfer ein gweminar ar 30 Ionawr 2020.

Os na allwch ei weld, defnyddiwch y ddolen ganlynol:

Y Gweminar Dadlennu Atal Cenhedlu Brys

Gadael ateb

Your email address will not be published. Required fields are marked *