Mental Health Training

MENTAL HEALTH TRAINING

Further details on the requirements and payment can be found in these resources produced by CPW.

COMMUNITY PHARMACY CONTRACTUAL FRAMEWORK 2023/24 QUALITY & SAFETY SCHEME – DRUG TARIFF ENTRY

QUALITY AND SAFETY SCHEME 2023/24 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

The Mental Health Awareness E-Learning is available here

First Aid for Mental Health training information and booking available here

 

HYFFORDDIANT IECHYD MEDDWL

Ceir rhagor o fanylion am y gofynion a’r taliadau yn yr adnoddau hyn a gynhyrchir gan Fferylliaeth Gymunedol Cymru (CPW).

FFRAMWAITH CONTRACTAIDD FFERYLLFA GYMUNEDOL 2023/24 CYNLLUN ANSAWDD A DIOGELWCH – MYNEDIAD TARIFF CYFFURIAU

CYNLLUN ANSAWDD A DIOGELWCH 2023/24 CWESTIYNAU A OFYNNIR YN AML

 

Mae’r E-Ddysgu Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ar gael yma

Gwybodaeth hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl ac archebu lle ar gael yma