Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid rhagnodi annibynnol

Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid rhagnodi annibynnol Gall pob gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd mewn fferyllfa gymunedol neu bractis meddyg teulu (gan gynnwys staff locwm hunangyflogedig) wneud cais am gyllid i’w cefnogi i ddilyn cwrs rhagnodi annibynnol. Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 1st Mehefin
-> Parhau darllen Neges at sylw gweithwyr fferyllol proffesiynol o ran cael mynediad at gyllid rhagnodi annibynnol

Cyfathrebu â gweithwyr fferyllol proffesiynol i gael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig

Cyfathrebu â gweithwyr fferyllol proffesiynol i gael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig Gall pob gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd o fferyllfa gymunedol neu feddygfa (gan gynnwys staff locwm hunangyflogedig) wneud cais am gyllid i’w cefnogi i ddatblygu sgiliau uwch neu estynedig. Mae gweithwyr fferyllol proffesiynol sy’n gweithio yn
-> Parhau darllen Cyfathrebu â gweithwyr fferyllol proffesiynol i gael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig