Cyfathrebu â gweithwyr fferyllol proffesiynol i gael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig

Cyfathrebu â gweithwyr fferyllol proffesiynol i gael mynediad at gyllid ymarfer uwch ac estynedig

Gall pob gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd o fferyllfa gymunedol neu feddygfa (gan gynnwys staff locwm hunangyflogedig) wneud cais am gyllid i’w cefnogi i ddatblygu sgiliau uwch neu estynedig.

Mae gweithwyr fferyllol proffesiynol sy’n gweithio yn y lleoliadau hyn yng Nghymru yn gymwys i gael gafael ar y cyllid ar gyfer ffioedd cyrsiau yn unig, er mwyn sicrhau cyfleoedd hyfforddi sy’n cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau’r GIG.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 30 Mehefin 2021. Bydd AaGIC wedyn yn adolygu’r ceisiadau hyn yn erbyn y cyllid sydd ar gael ac yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd am ganlyniad eu cais erbyn 14 Gorffennaf. Bydd y rhai sydd wedi llwyddo i sicrhau cyllid yn cael llythyr nawdd gan AaGIC, y gallant ei ddefnyddio pan fyddant yn gwneud cais am y cwrs yn yr Athrofa Addysg Uwch.

Os ydych chi’n gweithio yn unrhyw un o’r sectorau hyn, cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cyrsiau sydd ar gael a chael mynediad i ffurflen gais.
Cyfleoedd hyfforddi a chyllido ymarfer uwch ac estynedig – Trosolwg | Codiad 360 (articulate.com)